Program Mój Prąd sprawił, że zainteresowanie instalacji fotowoltaicznych w Polsce diametralnie wzrosło. Tylko w roku 2020 r. Zostało przyłączonych około 300 tysięcy mikroinstalacji PV. Porównując rok 2019 z wynikiem 106 tysięcy mikroinstalacji PV jest to niesamowity wynik.

Zakończenie drugiego naboru programu „Mój Prąd” oraz brak oficjalnych informacji dotyczących trzeciego naboru spowodował niepokój zarówno w branży, jak również wśród inwestorów zastanawiających się nad inwestycją w instalacje fotowoltaiczną.

Na ten moment jako członkowie Stowarzyszenia branży fotowoltaicznej mamy potwierdzoną informację o starcie naboru z dniem 01.07.2021. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić na jakich warunkach oraz jakie środki będą mogli uzyskać wszyscy zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej, jednak z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynika, że osoby, które zdecydują się na dodatkowy montaż magazynu energii lub ładowarki samochodowej – co pozytywnie wpłynie na większą auto konsumpcję energii elektrycznej mogą liczyć na dodatkowe środki.

Według raportu NFOŚiGW na dzień dzisiejszy od startu programu wypłacono 570 789 132,64 zł dotacji, a po ocenie pozytywnej było 114 458 wniosków. Zainstalowana moc wyniosła 651 545,08 kW, a dzięki niej możliwe jest zredukowanie CO2 o około 505 925 963,20 kg/rok.