Opłata mocowa, czyli 13-sty rachunek za prąd w twoim domu!

Już od pierwszego stycznia 2021 roku na rozliczeniu faktur za prąd pojawiła się nowa pozycja – jest
nią opłata mocowa.

Czym właściwie jest opłata mocowa? Ile wzrośnie twój rachunek w 2021 roku?

Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat:
Na wstępie warto wspomnieć, że opłatę mocową reguluje Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, Konkretne informacje na jej temat pojawiły się pod koniec listopada 2020 roku. To wtedy właśnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, doprecyzowując zasady naliczania tej opłaty wskazał moment jej wprowadzenia.

Czym Właściwie jest opłata mocowa?
Na rachunkach za prąd możemy zauważyć różne opłaty związane z dostarczeniem energii elektrycznej z sieci. Każdy odbiorca energii elektrycznej, płaci nie tylko za tzw. Kilowatogodziny, które pobierze z sieci ale również za wiele składowych dodatkowych, takich jak:

  • opłata dystrybucyjna – to koszty doprowadzenia energii do odbiorcy,
  • podatki – ich celem jest zasilenie budżetu państwa,
  • opłata mocowa.

Opłata mocowa a stabilność energetyczna Państwa.
Środki pozyskane z opłaty mocowej mają zadbać o rozwój infrastruktury energetycznej w Polsce. Celem jej jest utrzymanie „gotowości do zabezpieczania prądu w sieci”. W praktyce oznacza to, że środki przekazane przez dostawcę energii do Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A., mają pokryć koszty dostarczania mocy do systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia energetycznego. W praktyce pozyskane przez państwo fundusze mają być przeznaczone na budowę nowych elektrowni oraz modernizację już istniejących – tak, aby zwiększać potencjał energetyczny.

Komu jest naliczana opłata mocowa?
Opłata mocowa jnaliczana jest odbiorcom indywidualnym oraz przedsiębiorcom czyli wszystkim odbiorcom końcowym energii elektrycznej z sieci. Ważne jest, że jej wysokość oraz sposób naliczania jest uzależniony od:

  • formy działalności – w praktyce inne zasady obowiązują klientów indywidualnych, a inne firmy,
  • wielkości zużycia energii z sieci.

Ile wynosi opłata mocowa dla gospodarstw domowych?
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, płacą zryczałtowaną opłatę mocową, która jest uzależniona od wielkości zużycia energii elektrycznej. Zostały wyznaczone pewne progi ile będzie wynosić opłata
mocowa.

Na koszt opłaty modowej bierze się pod uwagę zużycie prądu w gospodarstwie domowym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Co powoduje, że przy rocznym zużyciu:
do 500 kWh miesięczna opłata wyniesie 1,87 zł netto (2,30 zł brutto),

  • 500 – 1200 kWh – 4,48 zł (5,51 zł brutto),
  • 1200-2800 kWh – 7,47 zł netto (9,19 brutto),
  • powyżej 2800 kWh – 10,46 zł netto (12,87 zł brutto).

W praktyce oznacza to, że rocznie wydamy na prąd więcej od 27,60 zł aż do 154,44 zł