AgroEnergia 2021 to atrakcyjny program startujący w czerwcu 2021 roku skierowany przede wszystkim do właścicieli gospodarstw rolnych. Dotacje pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalację odnawialnych źródeł energii. Wprowadzenie rozwiązań takich jak np. panele fotowoltaiczne przynosi wiele korzyści w kwestii energii elektrycznej dla rolników.

Do kogo skierowany jest program AgroEnergia 2021?

Aby ubiegać się o udział w programie AgroEnergia 2021, właściciele gospodarstw rolnych muszą posiadać niezbędną dokumentację potwierdzającą prowadzenie i zarządzanie gospodarstwem przynajmniej rok przed dostarczeniem wniosku. Po spełnieniu podstawowych warunków z dofinansowania mogą skorzystać przede wszystkim posiadacze gospodarstw rolnych, którzy zdecydowali się na instalację OZE.

W ich skład wchodzą głównie panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, a także instalacje hybrydowe. Ponadto o udział w programie mogą ubiegać się także dzierżawcy gruntów rolnych. Należy jednak pamiętać, że zarówno w przypadku właścicieli, jak i dzierżawców uprawniająca powierzchnia użytków rolnych musi wynosić od 1 do 300 ha. Jeśli chodzi o planowaną moc instalacji fotowoltaicznej lub mikrobiogazowni — jej wartość powinna mieścić się między 10 a 50 kWp.

Ile wynosi dofinansowanie z programu?

Program AgroEnergia prowadzony będzie do 2025 roku, a tegoroczna edycja przewiduje budżet o wartości 200 milionów złotych. Aż 170 milionów złotych z owej puli to bezzwrotna forma dotacji dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Klienci decydujący się na instalację fotowoltaiczną mogą uzyskać dofinansowanie o wartości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych. Dokładna wysokość dotacji zależy przede wszystkim od mocy instalacji. Dla instalacji od 10 do 30 kWp maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł, za to w przedziale od 30 do 50 kWp wartość sięga nawet 25 000 zł.

W przypadku wykonania instalacji hybrydowej z programu AgroEnergia właściciele otrzymują dodatek o wartości 10 000 zł. Warto pamiętać, iż hybrydowa instalacja obejmuje zarówno montaż fotowoltaiki, jak i pompy ciepła. Łączna wartość dofinansowania wynosi wtedy między 25 000 zł a 35 000 zł.

Możliwa jest również dotacja wynosząca do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku towarzyszących magazynów energii. Jednocześnie koszty kwalifikowane nie mogą wynosić więcej niż 50% kosztów pochodzących ze źródła wytwarzania energii.

Co obejmuje dotacja z programu AgroEnergia?

Właściciele gospodarstw rolnych uzyskają dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kWp do 50 kWp, instalacji wiatrowych i pomp ciepła w identycznym przedziale mocy. Dodatkowo w zakres dotacji wchodzą instalacje hybrydowe składające się z pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. W przypadku instalacji pompy ciepła i instalacji hybrydowej wymagany jest wcześniejszy audyt energetyczny.