Nadchodząca nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii dla nowych prosumentów może wiązać się ze sporym wydatkiem, jeśli nie wykonają wcześniej swojej instalacji. Z racji rozporządzeń wprowadzonych prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 roku warto zwrócić uwagę, jak nowe projekty zmieniają sposoby rozliczania fotowoltaiki i nie tylko!

Jakie korzyści mają obecnie prosumenci?

Aktualna ustawa funkcjonująca od lat pozwala właścicielom korzystać z systemu opustów i net-meteringu. Wiąże się to z prostym magazynowaniem nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci. W czasie niedoboru energii np. zimą prosumenci mają możliwość bezpłatnego odbioru energii — nawet w 80%! Jak widać, taki system pozwala zarówno na czerpanie korzyści energetycznych, jak i finansowych. Dodatkowo obowiązujący jeszcze system opustów pozwala na rozliczanie bezgotówkowe, a także zakłada obowiązek zawarcia umowy kompleksowej.

Z czym wiąże się nowelizacja ustawy o OZE?

Ogłoszona 02.06.2021 r. nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w przypadku zaakceptowana wprowadzi sporo zmian zwłaszcza dla tych, którzy zaczną produkować własną energię dopiero w 2022 roku. Jedyną możliwością dla tych prosumentów będzie sprzedaż nadwyżki energetycznej, a następnie kupno energii w momencie zapotrzebowania. W praktyce może się to wiązać ze znacznym zwiększeniem kosztów prądu — nawet o kilkaset złotych, zależnie od obowiązującej stawki.

Dodatkowo projekt wykonany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej skupia się również na dostarczeniu narzędzi przydatnych w autokonsumpcji energii. Mogą to być wspólnoty energetyczne, które z pewnością zdobędą dużą popularność w najbliższych latach. Warto jednak zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy aktualnie figuruje w fazie projektowej. Nie ma więc całkowitej pewności co do jej ustaleń oraz przepisów.

Jak uniknąć ewentualnych strat finansowych?

Aby zaliczać się do grupy właścicieli, którzy w najbliższych latach będą cieszyć się aktualnym systemem opustów, wymagane jest założenie instalacji do 31 grudnia 2021 roku. Dzięki temu przez kolejne 15 lat (począwszy od początku działania instalacji) będą bazować właśnie na aktualnym modelu. Jego największe korzyści to przede wszystkim korzystanie z systemu opustów i rozliczania barterowego. Zainwestuj w swój komfort i ochronę budżety domowego — im szybciej zdecydujesz się na fotowoltaikę, tym więcej korzyści uzyskasz.

Jeśli masz wątpliwości, czy inwestycja we fotowoltaikę się opłaca, pamiętaj także o programach wsparcia i dotacjach. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się np. program „Mój Prąd 3.0”, do którego nabory rozpoczęły się już w lipcu. Pamiętaj o tym, że zmiana ustawy może doprowadzić do sytuacji, gdy prąd odkupiony od dostawcy będzie miał o wiele większą stawkę detaliczną, niż prąd odsprzedany po cenie hurtowej.

 

Nie czekaj — wykorzystaj ostatni moment, aby zagwarantować sobie spokój na najbliższe lata! Odnawialne źródła energii to nie tylko inwestycja we własny komfort, ale także dbałość o środowisko i najbliższe otoczenie.

Zamów projekt i montaż instalacji, aby jeszcze w tym roku dołączyć do grona zadowolonych prosumentów energii elektrycznej.