Od 1 października br. ruszył nabór wniosków w pierwszej części programu Agroenergia 2021 przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program Agroenergia ma zachęcić rolników do przechodzenia na niskoemisyjne źródła energii.

Środki można uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW (nie większej niż 50 kW), czy instalacje hybrydowe z magazynami energii, dzięki którym możliwa będzie większa konsumpcja energii wytwarzanej lokalnie. Pierwszą część ogłoszono przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i już można wnioskować o dotacje jednak tutaj do spełnienia jest kilka warunków.

Warunki konieczne do spełnienia aby móc się ubiegać o dofinansowanie to choćby moc instalacji fotowoltaicznej która nie może być mniejsza niż 10kW, jednak nie może przekraczać mocy 50 kW oraz tak samo w przypadku przydomowych elektrowni wiatrowych.
Warunków jednak jest trochę więcej choćby takich jak wykonanie dokumentacji fotograficznej, tutaj należy już się zapoznać szczegółowo z  komunikatami wydanymi przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska lub NFOŚiGW.

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).