Ten artykuł chcemy poświęcić bardzo ważnej inicjatywie w której nasza firma bierze udział ale dołączyć może każdy!
Ogólnopolska akcja w ochronie praw prosumentów ma na celu pokazanie sprzeciwu oraz naszej siły rządzącym, odpowiedzialnym za zmiany w prawie i nakłonienie ich do wycofania się z niekorzystnych dla prosumentów jak i dla całej branży fotowoltaicznej zmian, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2022 roku.
Akcja ma na celu ochronę i zapewnienie bezpiecznego systemu rozliczeń energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych dla przyszłych prosumentów.
O słuszności tej inicjatywy świadczą z pewnością liczby, jakie za nią stoją.
73% mieszkańców domów jednorodzinnych negatywnie ocenia planowane zmiany systemu rozliczeń.
43% respondentów zamierza zamontować PV w najbliższych latach.
49% respondentów uważa, że sytuacja spowodowana zmianą sposobu rozliczania prosumentów zmusi ich do odłożenia planów montażowych.
Akcja rozkręca się coraz bardziej, a codziennie kolejne setki osób dowiadują się o niej i podpisują petycję. Kolejne firmy i organizacje związane z branżą PV dołączają do akcji promując ją.
Takie przedsięwzięcie to wspaniała oddolna inicjatywa, która ma obronić obecny system rozliczeń fotowoltaiki. Proponowane zmiany mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych prosumentów, a transformacja energetyczna naszego kraju może w efekcie bardzo zwolnić. Gorąco zachęcamy do podpisywania petycji, można to zrobić online na stronie akcji (link poniżej) oraz przeczytać tam więcej o samej akcji.
PODPISZ PETYCJĘ!