Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Ostatnio informowaliśmy o rekordzie i przekroczeniu psychologicznej bariery ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Między innymi to właśnie wysokie ceny na wspomnianej giełdzie przekładają się na wzrost cen energii dla końcowych użytkowników. Drugim powodem oczywiście jest rosnąca cena praw do emisji CO2. To ile złotych będziemy musieli dopłacić w nowym roku przedstawia poniższa tabela.
Jak widzimy, zgodnie z przewidywaniami prąd drożeje i nie zanosi się aby to miało się zmienić. Za 3-4 lata stawki mogą być już dużo wyższe, nie sposób tego ze 100% pewnością przewidzieć. Dlatego już dziś, warto się zastanowić nad zabezpieczeniem się przed podwyżkami. Fotowoltaika jest jednym ze sposobów przystępnym cenowo aby zabezpieczyć się przed przyszłymi podwyżkami i zaoszczędzić dużą ilość pieniędzy.